Проектиране и изработка на линия за пълнене и затваряне на бутилки.

Може да се изработи за един  или няколко вида бутилки с различна вместимост и различни капачки.

Дюзите са със защита от препълване.

Напълно автоматизирана линия.

Изработва се по задание !